Posts

اولتیماتوم بدون ملاحظه ایران

Image
ایران از سوی برجام معامله زیان آوری داشته است. بعد از رعایت دقیق در برنامه اتمی خود این معامله ادغام مجدد مالی و اقتصادی که وعده داده شده است را به وجود نیاورد. بر عکس آن موانعی که قبل از آن پیش روی شرکت های ایرانی وجود داشت به اوج سطوح قبل از برجام باز میگردند. اما حتی بدون شامل بودن آمریکا برجام هنوز نشان دهنده بهترین راه حل میان تا دراز مدت برای ایران است. عمل کردن بر خلاف شرایط آن نامعقولانه خواهد بود که باعث از بین رفتن حسن نیت بین المللی که تا به حال ایران به دست آورده است خواهد شد. تصمیم گیری تهران در فرسایش تعهد خود به برجام برای جامعه شرکت های ایرانی نا امید کننده بوده است . بسیاری در ایران برای موضع دولت همدردی میکنند. ادامه رعایت تعهد به برجام   با تناقض دولت آقای ترامپ در آمریکا و آهستگی در د ناک وهر چند حمایت کننده واکنش اتحادیه اروپا برخورد کرده است. ولی علیرغم حس غیر عادلانه شرکت ها نگران موضع جدید ایران میباشند. در حالیکه درگیر رکود اقتصادی عمیق هستند عدم تعامل با قوانین برجام مطمئنا ً ایجاد انزوای اقتصادی بیشتری خواهد بود. ریال ایران بیش از ٪٦٠ ار

Issue 86 | May 2019 | Iran's Reckless Ultimatum

Image
Iran’s reckless ultimatum Iran has seen a raw deal from the JCPOA. After strict compliance in its nuclear programme, the deal has not delivered the financial and economic reintegration it promised. On the contrary, the obstacles facing Iranian businesses are returning to the levels of the pre-JCPOA peak. But even without US involvement, the deal still represents the best medium- to long- term solution for Iran. It would be foolish to burn the international goodwill Iran has earned by reneging on its terms. Tehran’s decision to erode its commitment to the JCPOA has come as a great disappointment to the Iranian business community. There is sympathy for the government’s position from many in Iran. The country’s continued compliance with the terms of the nuclear deal has been met with antagonism by the US Trump administration and a painfully slow, albeit supportive, response from the European Union. But despite the sense of unfairness, businesses are concerned about the im
Image
اینستکس – به موسسه ویژه تجارت و مالی ( STFI ) معرفی شوید: مدیران مالی ایران شر و عی سازنده در سال نو آغاز کردند.   پیشرفت آهسته   اروپا برای بازسازی روابط مالی که پس از خروج آمریکا از برجام آسیب دیده بود باعث نا امیدی فراگیر شده است. اما سال نو ایرانی با نوای مثبت تری آغاز شد. موسسه ویژه تجارت و مالی ( STFI ) که از طرف بانک مرکزی ایران ایجاد شده است انعکاس وسیله هدف خاص ( SPV ) اروپا برای تسهیل تجارت ایران و اروپا میباشد. گام های عملی برای هر دو طرف موجود است که شرکت ها را متعاقد به استفاده از آن کنند. ایران سال نو را با بیانیه ای جسورانه در مورد قصد تعامل با اقتصاد جهانی را مشخص کرد. بانک مرکزی ایران ( CBI ) بطور رسمی یک مکانیزم پرداخت ایجاد کرد تا با انعکاس وسیله هدف خاص ( SPV ) اتحادیه اروپا مطابقت داشته و با آن پرداخت های بین المللی را تسهیل کند. این مکانیزم جدید که نام آن موسسه ویژه تجارت و مالی ( STFI ) میباشد در آخرین روز کاری سال ایرانی اعلام شد. در اوایل ماه پر فیشر، مدیر عامل آلمانی INSTEX – مکانیزم اروپایی برای تامین مالی تجارت با ایران – برای مل

Issue 85 | April 2019 | INSTEX, meet STFI

Image
INSTEX, meet STFI: Iran’s finance chiefs make a constructive start to the New Year. There has been universal frustration with the pace of European progress to rebuild the financial relationships that were damaged by the US withdrawal from the nuclear deal. But the Iranian New Year kicked off with a more positive tone. The Special Trade and Finance Institute (SFTI), set up by the Central Bank of Iran, mirrors Europe’s own Special Purpose Vehicle for facilitating Iran-Europe trade. Practical steps remain for both sides to persuade businesses to make use of it.   Iran marked the New Year with a bold statement of intent for its engagement with the global economy. The Central Bank of Iran (CBI) officially established a payments mechanism to match and work with the Europe Union’s Special Purpose Vehicle for facilitating cross-border payments. The new mechanism, labelled the Special Trade and Finance Institute (STFI) was announced on the last working day of the Iranian cal

اینستکس – یافتن راه پیش رو با تجارت ایران

Image
بعد از یک ماه بحث داغ در مورد آینده برجام و تمامیت مکانیزم جدید پرداخت اتحادیه اروپا- اینستکس، استعفای ناگهانی و بازگرداندن وزیر امور خارجه ایران افشاگر جنبه فکری متضاد درون سیاست ایران در قبال موقعیت کشور در اقتصاد جهانی بوده است. در این خبرنامه به برخی از انتقادات اصلی که از اینستکس گرفته شده است می پردازیم که کلید تعاملات اقتصادی ایران با جهان می باشد. به محض استعفای   آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از دولت بازار های بورس در فوریه افت کردند. آقای ظریف استعفای خود را در رسانه های اجتماعی اعلام کرد که باعث یک طوفان سیاسی شد و نهایتاً آقای خامنه ای را به طور مؤثر وادار به "پشتیبانی یا اخراج" در قبال مقام ایشان شد. این وزیر کابینه با تجربه احساس کرد که از سوی مقامات ارشد کشور در سیاست خارجه تضعیف شده بود و به دنبال بازدید آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه که بطور آشکار به آن دعوت نشده بود استعفا داد. در پی این اعلامیه بازار بورس تهران بلافاصله ۲٠٠٠ درجه افت کرد که نمایانگر هراس بازارها از تغییر توازن قدرت به سوی تندروهای درون نظام می باشد. وقتی که آقای روح

Issue 84 | March 2019 | INSTEX - Finding a way forward with Iranian trade

Image
INSTEX – Finding a way forward with Iranian trade After a month of heated debate over the future of the JCPOA and the integrity of the EU’s new payment mechanism – the INSTEX, the sudden resignation and reinstatement of Iran’s Foreign Minister exposed the polarised vision at the top of Iran’s politics of the country’s place in the global economy. In this newsletter, we address some of the main criticisms aimed at the INSTEX, which is the key to Iran’s economic engagement with the outside world. Stock markets plunged in February upon the Foreign Minister Mohammad Javad Zarif’s resignation from the government.   Mr Zarif posted his resignation on social media, causing a political maelstrom, and ultimately forcing the Supreme Leader to effectively “back him or sack him” in the role. The seasoned cabinet minister felt undermined by interference from other senior figures in the country’s foreign policy, and resigned following a visit from the Syrian President, Bashar

پس از وعده درازمدت اروپا بالاخره مکانیزم پرداخت را ایجاد کرد

Image
پس از وعده درازمدت اروپا بالاخره مکانیزم پرداخت را ایجاد کرد وسیله انتقال ویژه (اِس پی وی) اروپا برای تسهیل تجارت با ایران پس از انتظاری طولانی به ارمغان رسید. این یک گام کوچک در سفری طولانی بوده ولی مسیر آینده را برای شرکت های ایرانی روشن میکند. با پافشاری آمریکا در دنبال کردن تحریم ها اِس پی وی اساس آن میباشد که بر آن روابط اقتصادی و مالی ایران با جهان را تعریف خواهد کرد. به این دلیل ایران باید آن را بپذیرد و نقش خود را در زنده کردن مکانیزم اِس پی وی ایفا کند. تقریباً هشت ماه بعد از خروج آمریکا از توافقنامه اتمی اتحادیه اروپا اولین قدم عمده محسوس را در زنده نگه داشتن برجام برداشته است. فرانسه آلمان و بریتانیا پس از انتظار درازمدت مسیر مالی ویژه برای بازسازی تجارت ایران را در ٣١ ژانویه ۲٠١٩ راه اندازی کردند. این وسیله INSTEX (یعنی وسیله حمایت از مبادلات تجاری) نام دارد. INSTEX در وزارت دارایی فرانسه مستقر خواهد بود و ریاست آن در دست یک متخصص بانکداری آلمانی نیکنام به نام پر فیشر خواهد بود و نمایندگان بریتانیایی ریاست هیئت نظارت را در دست خواهند داشت. در خبرنامه