اینستکس – به موسسه ویژه تجارت و مالی (STFI) معرفی شوید: مدیران مالی ایران شروعی سازنده در سال نو آغاز کردند.


 پیشرفت آهسته  اروپا برای بازسازی روابط مالی که پس از خروج آمریکا از برجام آسیب دیده بود باعث نا امیدی فراگیر شده است. اما سال نو ایرانی با نوای مثبت تری آغاز شد. موسسه ویژه تجارت و مالی ( STFI) که از طرف بانک مرکزی ایران ایجاد شده است انعکاس وسیله هدف خاص (SPV) اروپا برای تسهیل تجارت ایران و اروپا میباشد. گام های عملی برای هر دو طرف موجود است که شرکت ها را متعاقد به استفاده از آن کنند.

ایران سال نو را با بیانیه ای جسورانه در مورد قصد تعامل با اقتصاد جهانی را مشخص کرد. بانک مرکزی ایران (CBI ) بطور رسمی یک مکانیزم پرداخت ایجاد کرد تا با انعکاس وسیله هدف خاص (SPV) اتحادیه اروپا مطابقت داشته و با آن پرداخت های بین المللی را تسهیل کند. این مکانیزم جدید که نام آن موسسه ویژه تجارت و مالی ( STFI) میباشد در آخرین روز کاری سال ایرانی اعلام شد.

در اوایل ماه پر فیشر، مدیر عامل آلمانی INSTEX – مکانیزم اروپایی برای تامین مالی تجارت با ایران – برای ملاقات با دستگاه های نظارتی، بانکها و شرکت ها به تهران سفر کرد. این سفر کوششی بود برای روشن کردن ابهاماتی که هنوز در مورد مکانیزم پرداخت وجود دارد و اینکه از سوی نهاد های ایرانی چه لازم میباشد که آن را عملی کنند.  با وجود نا امیدی بلند مدت برای بسیاری از مردم ایران در مورد سرعت پیشرفت، این تشخیص عمومی وجود دارد که INSTEX و STFI نمایانگر خط مش قانونی برای ایران و شرکایش در برجام است که بتوانند شرایط مشارکت را با آمریکا حفظ کنند. این بیانیه واضح بود: اراده و چارچوب قانونی برای تامین مالی مشروع تجارت بین ایران و اروپا وجود دارد که خارج از دسترس مقامات مالی آمریکا میباشد.

بعضی منتقدان از ناتوانی INSTEX در قانع کردن شرکت های اروپایی برای شرکت گذاری تاسف میخورند- آنها نکته اصلی را متوجه نشد ه اند.  شرکت های بین المللی مانند توتال، پژو و بوئینگ هدف اصلی نیستند، بلکه شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) از سراسر اتحادیه اروپا که در معرض تاثیر کم از بازار آمریکا قرار دارند هستند که کلید پیروزی این ابتکار میباشند. شرکت هایی هستند که بیشترین فایده را از فرصت های درون اقتصاد ایران خواهند برد. از دید ایران همین شرکت ها میتوانند وسیله های بسیار موثری برای انتقال دانش  و ایجاد نوآوری در صنایع راهبردی ایران باشند.

بسیاری مکانیزم جدید را به عنوان اینکه قفط متناسب تدارکات بشردوستانه و طبی میباشد آن را رد میکنند، ولی این همچنین یک برآورد کم است. اینستکس به آن چه خود 'تجارت قانونی' وصف میکند محدود است. این به تعریف قانونی اتحادیه اروپا اشاره میکند، ونه آمریکا، که گسترده تر از مواد غذایی و داروها میباشد و فراگیر دامنه محصولاتی که بیرون از آن است که بطور واضح تر در ممنوعیت طبقه بندی نفت و دفاع قرار گرفته اند.

با بهبود رو به رشد روحیه سازنده در ایران به سوی مکانیزم پرداخت، گام های کاربردی بسیاری است که باید طرفین ایرانی و اروپایی بردارند تا آن موثر بشود. برای مثال  بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط اروپایی  که در معاملات با آژانس اعتبار صادرات در مورد برخورد با مشکلات گزارش داده اند. این آژانس ها یک نقش حیاتی در تجارت بین المللی ایفا میکنند که با فراهم سازی وام های مشروط و بیمه در معاملات بین مرزی مقدار ریسک را کاهش میدهند. این به ویژه در تجارت و سرمایه گذاری با مناطقی که با فعالیت های بانکی محدودتری مواجه هستند قابل اهمیت است. بعضی ها استدلال کرده اند که وُسع اینستکس و موسسه ویژه تجارت و مالی باید افزاش پیدا کند تا در اعتبار صادرات نقش داشته باشد یا حد اقل یک رابطه قویتر با سازمان همکاری اقتصادی توسعه دهد و مشاوره در مورد ریسک قانونی و سیاسی در پشتیبانی از این روند فراهم کند.

ایران همچنین میتواند حجم بازار احتمالی خود را توسعه دهد که بستگی دارد بر اینکه بتواند هزینه های معاملات را کاهش بدهد. شرکت هایی که ممکن است با مکانیزم پرداخت تعامل داشته باشند هنوز از معاملات با ایران بر حذر میشوند که به دلیل اجرای نا مرغوب  حکم قانون، فقدان شفافیت در مالکیت شرکت ها، و همچنین بانکداری و ارائه دهندگان خدمات مالی غیر قابل اعتماد میباشند. مقامات مالی ایران میتوانند ضمانت های بیشتری در پایبندی بانک ها  به بهترین شیوه های بین المللی و تهیه توصیه های بیشتر به شرکت هایی که علاقه دارند در بازار ایران فعال شوند را فراهم کنند.

در یک بازار پیچیده تر شرکت های ایرانی ممکن است همچنین با کوشش و تدبیر بیشتر به دنبال یافتن سرمایه گذاران و شرکای تجاری باشند. شرکت های مشتاق ممکن است در سراسر بازار اروپا گسترده باشند. البته تا حدی که نهاد های ایرانی بتوانند محصولات و سرویس های لازمه را در اقتصاد های کوچکتر اروپایی شناسایی کنند آنگاه خطر اینکه تحت بررسی مقامات آمریکایی قرار بگیرند کاهش میابد. پیش از این در ایران نوآوری ها در بازار ارزهای کریپتو به طور فزاینده در تسهیل صادرات خدمات تاثیرگذار بوده و به ویژه در بخش جهانگردی تا مشکلات ناشی از معاملات با بانک های ایرانی را دور زد.

اگر شرکت های کوچک و متوسط اروپایی در حال حاضر گروه هدف میباشند آینده اینستکس و اِس تی اِف آی(موسسه ویژه تجارت و مالی)  فراتر از مرزهای اروپا قرار دارد و در کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت ایران میباشد. طبق داده تانکرها و منابع صنعت   صادرات نفت خام ایران هنوز میانگین ١̸١ و ١̸٣ میلیون بشکه در روز است و دیپلمات های کره جنوبی برای بازنگری مجدد امتناع از تحریم های علیه خرید از ایران این ماه به واشنگتن سفر کردند. صادرات نفتی ایران عدم تعادل پرداخت ها را ایجاد میکند که تحت تحریم های مالی پایدار نخواهد بود ولی اگر مکانیزم اینستکس را بتوان به شرکای تجاری ایران گسترش داد، مانند هند، همانطور که اکنون مطرح است، فرصت های تجاری درازمدت برای ایران دارد که قابل بهره برداری خواهد بود.

انتظارات بسیاری از بازدید ماه پیش آقای روحانی از عراق ابراز شده بود که ایشان اظهار داشت نمایانگر عصر جدیدی در همکاری اقتصادی میباشد. رئیس بانک مرکزی ایران پیشنهاد کرد که راهبرد اقتصادی جدید ایران دارد با موفقیت معاملات دلار منطقه ای و بین المللی را از بین میبرد. ناظران ممکن است این بیانیه را مقداری اغراق آمیز تلقی کنند ولی حقیقت این است که بانک های ایرانی در مرور پیچیده گی های تحریم های آمریکا به طور فزاینده پیچیده و با تجربه شده اند. بر خلاف رژیم تحریم های مالی پیش از برجام شرکای تجاری احتمالی ایران از اروپا تا آسیای شرقی با موقعیت کنونی ایران همدرد میباشند و این فضایی برای راه حل های هوشمندانه مالی برای تجارت قانونی موفقیت آمیز ایجاد میکند. در آغاز سال نو ایرانی ١٣٩٨ حس امید بیشتری وجود دارد که برجام فراهم کننده مسیر اقتصادی آینده ایران میباشد.
Comments

Popular posts from this blog

Issue 85 | April 2019 | INSTEX, meet STFI

اولتیماتوم بدون ملاحظه ایران

Issue 86 | May 2019 | Iran's Reckless Ultimatum