VerityIran.com - Leading Independent Analysis Of Iran's Economy

۲۰۱۵  

 جنجال در مورد حقوقها سمبل اقتصادی که فساد آن را خفه کرده  

   تغییر تمرکز به فساد و محیط تجاری برای دسترسی یافتن به سرمایه گذاری خارجی 

 توطئه ای در کار نیست: سرمایه گذاران خارجی به تضمین های بیشتری نیاز دارند  

  ایران به برنامه روحانی بله گفت

 برداشته شدن تحریم‌ها به عنوان کاتالیزوری برای اجرای اصلاحات معقول اقتصادی 

 زمان به آمده در از سرما 

   کاهش تحریم‌ها تنها محرک برای اقتصاد ایران می‌باشد

  انتظار طولانی برای رهایی از تحریمها

  کنگره دورنمای اقتصادی ایران را بهبود داد

    اقتصاد ایران منتظر پاداش خود است   

   آثار اقتصادی توافق هسته ای برای ایران

   سرمایه گذاران آماده می‌شوند - اما باید از قوانین و پیروی ایران از آن قوانین آگاه بود   

   سه دلیل برای انجام معامله‌ای که در آن تحریم‌ها فاز به فاز کاهش یابند 

   چارچوب قرارداد - آثار اقتصادی

   مذاکره کنندگان: آینده اقتصاد ایران در دست شما است  

 

۲۰۱۴

 ژانویه

دسامبر

  نوامبر

اکتبر

سپتامبر 

اوت

ژوئیه

ژوئن           

مه

آوریل

مروری

فوریه

ژانویه